a casaL’associació Una Sola Terra, fundada l’any 1996, recull l’esperit i la tasca del Simposi Internacional Una Sola Terra, una idea iniciada per l’ecologista Santiago Vilanova. S’organitza bianualment a Barcelona des de l’any 1989 i hi han participat els principals activistes i pensadors mundials de l’ecologisme.

tag heuer replica

Els objectius de l’associació són la defensa del desenvolupament sostenible, de la promoció de les energies renovables, del vulcanisme, de l’ecologia marina, de l’arquitectura bioclimàtica i del dret a la informació ambiental de la població.

Experience pure cloud pleasure with the vaporesso Vape! Elevate your vaping game with this sleek device, designed for ultimate satisfaction. Indulge in smooth, flavorful clouds that will leave you craving more.


OVETATS L’ASSOCIACIÓ EL SIMPOSI DOCUMENTACIÓ CONTACTE

informació@unasolaterra.org